Trường hợp 1: Có nhiều nhà cung cấp ngày ký chính là ngày lập hóa đơn, nếu lập hóa đơn mà không ký thì sẽ không hiện ngày và đó chỉ là bản nháp không có giá trị
Vì vậy không xảy ra trường hợp ngày lập và ngày ký khác nhau
Trường hợp 2: Đối với các nhà cung cấp có ngày lập hóa đơn và ngày ký khác nhau
Người bán sẽ hạch toán và ghi nhận doanh thu vào ngày lập
http://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/59164?fbclid=IwAR1mdWnOte1M052uLMM7YVhAzqC9-UuS0gd3oXUfrCQL8mlB7xtxRkBErIg 
 
 
Công văn 58325/CT-TTHT
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ: Số 36 đường Dân Lập (Trường Đại Học Dân Lập), P. Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Email: congnghenamsao@gmail.com 

Hotline: 0908 661 662 - 0981 661 662 

Công nghệ Năm Sao - Đơn giản - Hiệu quả - Dễ sử dụng

 Chia sẻ
 Xem thêm:
2018-07-01T20:03:15+00:00